การจัดการบุ๊คกิ้ง

 • ประหยัดเวลาในจัดการบุ๊คกิ้ง
 • หมดปัญหาปิดห้องไม่ทัน ห้องชน
 • ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล
 • มีระบบ check in & check out
 • ทำการย้ายห้องได้ง่าย
 • ส่งอีเมลล์คอนเฟิร์มบุ๊คกิ้งอัตโนมัติ
 • ส่งอีเมลล์ขอบคุณลูกค้าอัตโนมัติ
 • ทำการบล็อกห้องได้สะดวก รวดเร็ว
 • ส่งอีเมลล์คอนเฟิร์มหรือใบเรียกเก็บเงินจากระบบได้

เพิ่มยอดการขาย

 • ให้ allotment กับ ทุก OTA ได้เท่ากัน
 • หมดปัญหาลืมเปิดขายห้อง
 • เซ็ทหรือแก้ไขเรทได้ง่าย
 • มีเว็ปไซด์โรงแรมให้
 • จองผ่าน Facebook ได้
 • ลดการจ่ายค่าคอมมิสชั่น
 • สามารถทำโปรโมชั่นต่างๆ สำหรับราคาใน เว็บไซด์โรงแรม
 • สามารถทำโปรโมชั่นโค้ด ให้ลูกค้าจองตรงกับโรงแรม

รายงานต่างๆ

 • รายงานสรุปยอดการจอง
 • รายงานการชำระเงิน
 • ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูล
 • ปริ้น หรือ เอ็กพอร์ตรายงานต่างๆได้
 • ปริ้น ใบเรียกเก็บเงิน หรือ ใบเสร็จได้

พิเศษ

 • ไม่มีสัญญาผูกมัด
 • ข้อมูลปลอดภัย เนื่องจากเป็น ระบบ Cloud
 • มี Support Team อยู่ที่เมืองไทย

Price Rate

1 - 15 Rooms
THB 3,500
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
16 - 30 Rooms
THB 4,000
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
31 - 50 Rooms
THB 4,500
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
51 - 75 Rooms
THB 5,000
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
76 - 100 Rooms
THB 6,500
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
101 - 125 Rooms
THB 8,000
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
126 - 150 Rooms
THB 9,500
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
1 - 15 Rooms
THB 35,000
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
16 - 30 Rooms
THB 40,000
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
31 - 50 Rooms
THB 45,000
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
51 - 75 Rooms
THB 50,000
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
76 - 100 Rooms
THB 65,000
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
101 - 125 Rooms
THB 80,000
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
126 - 150 Rooms
THB 95,000
- Channel Manager
- Property Management
- Booking Engine
- Set Up Fee THB 3000
*VAT has not been included in the room cost plans.